U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 8. veljače 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 26.02.2016. u 10:00 sati