Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 60-JEN-23
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 09.08.2023. u 09:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru