Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 08.08.2023. u 10:00 sati