Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 65-JEN-23-2
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 10.03.2023. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru