U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22. prosinca 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba po grupama.

Rok za dostavu ponuda je 14. siječnja 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 14.01.2016. u 10:00 sati