U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17. svibnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2016. godine do 13:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 07.06.2016. u 13:00 sati