Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 03.09.2021. u 10:00 sati