U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 18. lipnja 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu roba putem financijskog leasinga. Rok za dostavu ponuda je 23. srpnja 2019. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 23.07.2019. u 10:00 sati