U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14. svibnja 2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu roba.
Rok za dostavu ponuda je 3. lipnja 2020. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 03.06.2020. u 10:00 sati