U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 6. svibnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.05.2016. u 10:00 sati