Naručitelj, KD ČISTOĆA  d.o.o. Rijeka planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave 

NABAVA SPECIJALNIH KOMUNALNIH VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA NA RAZDOBLJE OD 60 MJESECI (5 GODINA)

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 10. kolovoza 2018. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  nacrt Dokumentacije o nabavi.

Dostava primjedbi i prijedloga

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama  www.poslovni-sustavi.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr.

Izvješće

Po isteku roka od 7 (sedam) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.poslovni-sustavi.hr.


Naručitelj: Savjetovanje

Rok za dostavu ponude: 01.01.1970. u 10:00 sati