Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 175-JEN-18
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 10.10.2018. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru