U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 10. srpnja 2020. godine objavljena  je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu robe.

Rok za dostavu ponuda je 30. srpnja 2020. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 10:00 sati