U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 18. studenoga 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba po grupama.

Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 08.12.2015. u 10:00 sati