U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 19. rujna 2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanje za predmetnu nabavu roba. Rok za dostavu ponuda je 10. listopada 2017. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka plus (JN)

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati