U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14. lipnja 2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanje za nabavu roba.
Rok za dostavu ponuda je 4. srpnja 2017. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka plus (JN)

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati