Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 700-03-19/1351
Naručitelj: Rijeka plus (BN)

Rok za dostavu ponude: 29.03.2019. u 12:00 sati

ikona download