Obavještavamo sve poslovne partnere da je sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18),  od dana 1. srpnja 2019. godine obavezno izdavanje elektroničkih računa. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu i narudžbenice).

S obzirom na velik broj upita poslovnih partnera kojima se traži e-mail adresa za dostavu e-računa, upućujemo na web stranicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://www.mingo.hr/page/odgovori-i-informacije-vezano-uz-obvezu-izdavanja-eracuna-u-javnoj-nabavi) gdje se nalaze odgovori na često postavljana pitanja.