Dana 25.  kolovoza  na stranicama EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet:

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO- PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE TIJEKOM 2021. GODINE –  ponovljeni postupak   Za grupu 3; Održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića na području Grada Rijeke

Za grupu 5;  Održavanje vertikalne prometne signalizacije, prometnih ogledala i prometne opreme, obilježavanje naziva ulica te izvođenje vertikalne signalizacije za parkirna mjesta za invalidne osobe.

 


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 15.09.2021. u 09:00 sati