Dana 12. veljače 2021. godine u EOJN RH  objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine.  Grupa 4 Iscrtavanje pune i isprekidane razdjelne linije na prometnicama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 05.03.2021. u 09:00 sati