Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. grupa 1. Redovito održavanje i prekopi, grupa 2. Sanacija zidova i postava rampi za invalide, grupa 3. Održavanje ograda i stupića, grupa 4.Iscrtavanje razdjelnih linija, grupa 5. Održavanje vertikalne prom.signalizacije, grupa 6. Sanacija odvodnje oborinskih voda

Dana 12. siječnja 2021. godine u EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet:  Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine.

Grupa 1. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova te postava rampi za invalide na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 3. Održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 4. Iscrtavanje pune i isprekidane razdjelne linije na prometnicama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 5. Održavanje vertikalne prometne signalizacije, prometnih ogledala i prometne opreme, obilježavanje naziva ulica te izvođenje vertikalne signalizacije za parkirna mjesta vozila invalidnih osoba

Grupa 6. Sanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

 

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Na koji način se može ostvariti subvencija troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga?


Za ostvarivanje prava na subvenciju troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga obratiti se Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u šalter sali na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati. Više informacija potražite na Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenja kvalitete života.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika