Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. grupa 1. Redovito održavanje i prekopi, grupa 2. Sanacija zidova i postava rampi za invalide, grupa 3. Održavanje ograda i stupića, grupa 4.Iscrtavanje razdjelnih linija, grupa 5. Održavanje vertikalne prom.signalizacije, grupa 6. Sanacija odvodnje oborinskih voda

Dana 12. siječnja 2021. godine u EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet:  Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine.

Grupa 1. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova te postava rampi za invalide na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 3. Održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 4. Iscrtavanje pune i isprekidane razdjelne linije na prometnicama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 5. Održavanje vertikalne prometne signalizacije, prometnih ogledala i prometne opreme, obilježavanje naziva ulica te izvođenje vertikalne signalizacije za parkirna mjesta vozila invalidnih osoba

Grupa 6. Sanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

 

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?


Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to:

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Na koji način se može ostvariti subvencija troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga?


Za ostvarivanje prava na subvenciju troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga obratiti se Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u šalter sali na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati. Više informacija potražite na Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenja kvalitete života.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.