Dana 12. siječnja 2021. godine u EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet:  Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine.

Grupa 1. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno- prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova te postava rampi za invalide na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 3. Održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 4. Iscrtavanje pune i isprekidane razdjelne linije na prometnicama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

Grupa 5. Održavanje vertikalne prometne signalizacije, prometnih ogledala i prometne opreme, obilježavanje naziva ulica te izvođenje vertikalne signalizacije za parkirna mjesta vozila invalidnih osoba

Grupa 6. Sanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine

 


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 02.02.2021. u 09:00 sati