Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 24.12.2021. u 09:00 sati