Naručitelj: RIJEKA PROMET dioničko društvo za promet
je objavio  dana 14.09.2018. “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine – Zimska služba,
broj objave: 2018/S 0F2-0025010.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 15.10.2018. u 10:00 sati