Naručitelj, RIJEKA PROMET d.d., Rijeka planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave:

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području grada Rijeke u razdoblju od 15.11.2017. do 15.3.2018. – Zimska  služba

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 22. kolovoza 2017. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove Dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja  www.poslovni-sustavi.hr

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove Dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.poslovni-sustavi.hr

 

Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće o savjetovanju.


Naručitelj: RIJEKA PROMET d.d.

Rok za dostavu komentara: 28.08.2017.

Adresa e-pošte za dostavu prijedloga i primjedbi: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr