U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 31. kolovoza 2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.
Rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2017. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 29.09.2017. u 10:00 sati