U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 4. svibnja 2021. godine objavljena  je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 25. svibnja 2021. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 25.05.2021. u 10:00 sati