U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14. travnja 2020. godine objavljena  je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 4. svibnja 2020. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 04.05.2020. u 10:00 sati