U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20. listopada 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu predmetnih radova.

Rok za dostavu ponuda je 10. studenoga 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 10.11.2015. u 10:00 sati