U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14.02.2018 godine objavljena je Obavijest o nadmetanju


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 06.03.2018. u 09:00 sati