U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 8. studenog  2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za nabavu Opskrba električnom energijom.
Rok za dostavu ponuda je 28. studenog  2018. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 28.11.2018. u 10:00 sati