Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 24.11.2020. u 10:00 sati