U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 23. listopada 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu robe.

Rok za dostavu ponuda je 12. studenoga 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 12.11.2015. u 10:00 sati