U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 05. studenog 2018. godine stavljena je na prethodno savjetovanje Dokumentacija o nabavi za predmetnu robu.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 12. studeni 2018. godine.


Naručitelj: Savjetovanje

Rok za dostavu ponude: 12.11.2018. u sati