Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 600-06-17/171
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 12.01.2018. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru