U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 19. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2017. godine do 08:45 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 20.01.2017. u 08:45 sati