Jednostavna nabava - Pružanje usluga

ikona download

Evidencijski broj: 9/19-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 14.02.2019. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru