U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 9. travnja 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2019. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 30.04.2019. u 10:00 sati