U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 12. lipnja 2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu usluga.
Rok za dostavu ponuda je 1. srpnja 2020. godine do 9:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 01.07.2020. u 9:00 sati