U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20. srpnja 2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu usluga
Rok za dostavu ponuda je 10. kolovoza 2021. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 10.08.2021. u 10:00 sati