U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 6. travnja 2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.
Rok za dostavu ponuda je 26. travnja 2018. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 26.04.2018. u 10:00 sati