U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 12. lipnja 2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za najam robe.
Rok za dostavu ponuda je 30. lipnja 2017. godine do 9:00 h.


Naručitelj: Rijeka plus (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.06.2017. u 09:00 sati