Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: PN-2966
Naručitelj: Rijeka plus (BN)

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru