U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 16. studenoga 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 4. prosinca 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 04.12.2015. u 10:00 sati