U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetne radove.

Rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2017. godine do 08:45 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 03.01.2017. u 08:45 sati