Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2020.godine

PočetnaRedovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2020.godine

U EOJN RH objavljena je dokumentacija o nabavi za predmet: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2020.godine


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 21.01.2020. u 10:00 sati