U EOJN RH objavljena je dokumentacija o nabavi za predmet: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina te sanacija prekopa nakon polaganja instalacija na području Grada Rijeke tijekom 2020.godine