Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 61-JEN-23
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 02.08.2023. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru