U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 6. travnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 24. travnja 2016. godine do 13:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 26.04.2016. u 13:00 sati