Dana 1.4. 2021. na stranicama EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Rekonstrukcija dijela Ulice Tonžino


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 21.04.2021. u 10:00 sati