U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 28. travnja 2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 18. svibnja 2017. godine do 9:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 18.05.2017. u 9:00 sati