Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 01.07.2020. u 10:00 sati